top of page

EDGE Yeşil Bina Sertifika Sistemi 

EDGE

Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan IFC tarafından, gelişmekte olan pazarlar için üretilmiş bir yeşil bina sertifikasyon sistemi olan EDGE, proje geliştiricilerin tasarımlarını optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunuyor.

EDGE, basit enerji ve su tasarrufu yöntemleriyle bina performansının, çok az hatta sıfır maliyetle nasıl artırılabileceğini gösterir. EDGE Sertifikalı konutlar, düşük hizmet maliyetleri ve yüksek yeniden satış değeriyle yeşil binaya yapılacak yatırımın uzun vadedeki getirisinin farkında olan müşterileri cezbeder.

Sertifikasyon süreci, proje detaylarının EDGE yazılımına girildiği ve yeşil çözümlerin seçildiği ön tasarım aşamasında başlatılır.Proje, enerji,su ve malzeme alanlarında yerel inşaat uygulamalarına kıyasla 20%'lik bir iyileştirme şartı koşan EDGE Standard'ına ulaşmak durumundadır.Standarda ulaşan projelerin sertifikasyon için kaydı yapılır.

EMK, bünyesinde yer alan çalışanlarının uzmanlık ve denetçilik ünvanları ile projelerde EDGE sertifikasyonunun alınması için destek olmaktadır.

https://edge.gbci.org/auditors

https://www.edgebuildings.com/

bottom of page