top of page

Enerji Kimlik Belgesi

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denilmektedir.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) uyarınca toplam inşaat alanı 1.000 m2’den büyük olan tüm yeni binalar için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu olacaktır.

EKB düzenlenmesi gereken bir binanız varsa bizimle iletişime geçin kısa sürede hazırlayıp, size Enerji Kimlik Belgesini teslim edelim.

bottom of page